crew.cz | galerie

Ring volný - scénář

Nihil novi sub sole


Nihil novi sub sole = Nic nového pod sluncem.
Název je v latině, jelikož to vypadá lépe a čtenáře donutí si ho přeložit, aby pochopil o čem to celé je.
Úvod:
Comics čítá 4 strany, každá je uvozena obrázkem semaforu s jiným světlem. Zachycuje typickou noc opilce a neúspěšného umělce, jehož iniciály jsou M.E.M. (celé jméno není zmíněno). Přestože se příběh tváří jako vyprávění jedné určité noci, jednotlivé části se odehrávají v různých dnech (takovouto noc zažívá hlavní hrdina často a její průběh je vždy stejný). To, že nejde o jednu noc může čtenář poznat z různého oblečení hlavního hrdiny, různého počasí a především z dat, z nichž jedno je na začátku v kalendáři v hospodě a druhé je na konci, když se M.E.M. podívá na hodinky (časově se tedy první strana odehrává několik měsíců po poslední straně).
Prostřední část příběhu (2 strany) zastihují M.E.M.a s velkou dávkou alkoholu (konkrétně absintu) v krvi. Aby bylo dosaženo autentičnosti, napsal jsem příběh tak, jak má být, následně provedl losování s přáteli a za popíjení stejného nápoje bylo sestaveno náhodné pořadí obrázků.

Tímto děkuji:
DEmnoGovi, Klárce, Darkovi, Hydovi, Dandovi a Míši 

Panely na těchto dvou stranách jsou stejně velké a zpřeházené. (Vždy kromě prvních dvou obrázků na straně, které slouží jako úvod a ukotvení). Čtenář se v příběhu může orientovat díky výrazně jiným nasvícením obou prostředí, v nichž se druhá a třetí strana odehrávají a také poměrně jasnou posloupností zobrazených dějů.

Za obzvláš? důležité považuji v tomto comicsu detaily. Proto tam, kde je něco popsáno, je třeba to dodržet. Věci, které popsány nejsou nechávám na fantazii případného kreslíře.
Neméně důležitý je výraz v M.E.M.ově tváři. Nikdy v ní není smutek či zoufalství, jen prázdnota nebo hrozná únava.
Strana 1

Pozn.: Zde jdou obrázky ještě klasicky po sobě, jak jsou psány ve scénáři.

Rozložení obrázků:


Obrázek č. 1 – polodetail
Černý obrázek, nic na něm není, jen v horní části napsáno bílými kapitálkami NIHIL. (Zhruba tak vysoko aby se na podobný obrázek pod nápis ještě vešel semafor (bez sloupu ).

Obrázek č. 2 – detail
Záběr na oko hlavního hrdiny (dále jen H) s iniciály M.E.M.. Vyplňuje celý panel, není vidět mnoho bělma, především hodně rozšířená zornice + zelená duhovka. Výraz – nicota.

Obrázek č. 3 – detail
Dlaň H, svírá sklenici s absintem. Na levé ruce má hodinky (to je na tomto panelu vidět, pije levou rukou). Hodinky jsou tmavé elegantní, nepůsobí ani draze ani levně. Ciferník není vidět – díváme se v podstatě z pohledu H – je vidět jen vnitřní strana ruky tedy řemínek (černý). Ciferník je klasický s ručičkami, uprostřed má také digitální display, na němž je datum (menším písmem) a čas (větším písmem). Tyto hodinky má (na rozdíl od oblečení) na sobě H po celý comics. Z okolí ani z H není mnoho vidět.

Nicméně pro další obrázky popíši scénu: H sedí v potemnělém baru (osvětlen především bar, za nímž sedí), stěny baru jsou obložené dřevem, na nich semtam osvětlený plakát – reklama na nějaký alkohol. Celkově působí podnik stylově, za barem obsluhuje slušně oblečený barman (podobný např. tomu z hotelu Overlook v Osvícení ). H je muž okolo 30ti let, Má vlnité vlasy střední délky (cca jako Bernard Black z Black Books), rozcuchané. V obličeji je vyhublý, lehce vyžilý – je vidět, že má za sebou mnoho těžkých nocí. Není však odpuzující. Na první straně je oblečen do tmavé bundy (s límcem, bez kapuce) a džínů.
Obrázek č.4 – polocelekPohled zezadu z boku zhruba viz obrázek (modrá šipka je pomyslná kamera, modré kolečko je H i dále). H sedí za barem, před sebou prázdný panák. Na baru jinak žádní lidé. Ani v celém podniku. Je vidět barman stojící před ním. Usmívá se, za barmanem jsou police s mnoha druhy alkoholu. Krom toho také na stěně musí být kalendář s aktuálním datem – 12.12. 2008 (motiv na kalendáři nějaký druh pití). Kalendář zatím nemusí být čitelný.

Obrázek č. 5 – polodetail
Z pohledu H, natahuje levou ruku s bankovkou (řekněme 200 Kč) k barmanovi. Ten se neutrálně usmívá. Za barmanem je dobře vidět kalendář s datem visící na zdi.

Obrázek č. 6 - polocelek
Záběr z podobného úhlu jako na obr. 4, ale blíž H. Ten potácivě vstává od baru. V levé ruce drží zásoby – láhev absintu. Druhou rukou se přidržuje barové stoličky.

Obrázek č. 7 – polodetail
Opět pohled očima H, natahuje volnou ruku, otevírá dveře (tlačí do nich, na obrázku jsou už zpola otevřené. Kamera může být nakřivo, rozhozená – jak se muž potácí.

Obrázek č. 8 – celek
Muž vyšel před hospodu, pohled zvenčí na vchod. Venku je vidět vchod do podniku, podnik se jmenuje Lovom Comore, název září do noci. Ulice je osvětlená žlutě, na zemi leží sníh.

Strana 2

Pozn.: Scénář je psán tak, jak se odehrává příběh. Nicméně nakresleny by měly být obrázky v takovém pořadí, jak je ukázáno v rozložení obrázků (proč vysvětleno v úvodu). To stejné platí u třetí strany. Důležité je také, aby měly panely stejnou čtvercovou velikost.

Rozložení obrázků:


Obrázek č. 9 – polodetail
Záběr na semafor ve tmě (kdyby, svítily, byly by vidět všechna jeho světla, sloupek vidět není). Svítí zelená. Na semaforem bílými kapitálkami nápis NOVI.Obrázek č. 10 – detail
Záběr na láhev absintu, kterou drží za hrdlo levou rukou H. Je dobře vidět etiketa. Značka absintu na etiketě je Elephant Princess (je na ní slon stojící na zadních, vypadá, že tancuje, přední nohy má svěšené, jako když pes panáčkuje. Chobot mu visí zkoucený dolů, hlavu má nakloněnou na stranu asi jako Ježíš na kříži. Na hlavě má čepičku se střapci, jakou mívají sloni v Indii… tmavě červenou. Pod názvem Elephant Princess napsáno Absinth menším písmem.). V láhvi toho podstatně ubylo – asi třetina.
Scéna, ze které toho opět není moc vidět: H se nachází v chodbě domu, kde jsou po pravé straně vchody do jednotlivých bytů. Spíš než panelák, připomíná chodba hotel (na zemi ale není koberec). Chodba je osvětlena žlutým tlumeným světlem. H, má na sobě džíny a místo černé bundy šedou mikinu s kapucí.

Obrázek č. 11 - polocelek
Pohled zezadu, muž se opírá o rám dveří svého bytu (zvenčí), je spíše v levé části, takže je vidět štítek na dveřích – M.E.M.. Čelem je opřen o dveře, je zmožen. Levou ruku svírající absint má nad hlavou, pokrčenou asi do pravého úhlu – opírá se jí o rám.

Obrázek č. 12 – detail
Klíč (spíše staršího typu s větší části, ze kterou se klíč drží, ale nikterak zdobený) v klíčové dírce. H odemyká pravou rukou.Obrázek č. 13 – celek
Pohled zevnitř z bytu, H odemknul , vklopýtává dovnitř, chystá se k pádu. Levou ruku má ještě nataženou mírně za sebe – již stačil zapnout světlo (vypínač vpravo od dveří z našeho pohledu, jasné žluté světlo). Místnost, do níž vstoupil je jeho pracovnou. Po naší levé ruce u zdi je černé pianino (klavír podobný skříni – bývá na rozdíl od křídla u zdi… viz obrázek). Asi je ho kus vidět roh, ale určitě ne celé. Má otevřené víko, stejně jako na obrázku. Značka (zlatý nápis vprostřed Bratří Marhové).Kromě pianina je dalším důležitým prvkem vybavení pokoje psací stroj. Ten je na psacím stole za našimi zády a není vidět. Vedle stolu v rohu je také polička. Ostatní prvky vybavení nechávám na kreslíři. Mělo by ladit s klavírem a strojem i povahou H. pokoj by ale určitě neměl být přeplácaný ani s přemírou starožitností. Za vhodný doplněk považuji například menší bar . (nebo knihovna etc)Obrázek č. 14 – polocelek
Oproti předchozímu panelu „kameraman“ ukročil kousek doprava (možná i trošku couvnul) a mírně sklonil kameru k zemi. Na ní leží rozplácnutý H, v levé ruce však stále svírá nepoškozenou láhev. Po levé straně je vidět větší část klavíru. Nyní to ještě nemusí být vidět, ale klavír má na vnitřní straně víka pultík na noty (je vprostřed a širší o něco víc než je jedna A4 … postavená). Na pultíku jsou noty. Před klavírem je vidět kulatá stolička.

Obrázek č. 15 – polodetail
Záběr zpoza klaviatury klavíru (spíš blíže ke dveřím). Mírně vpravo je vidět židlička, o ní se pravou rukou opírá H, ležící na zemi, nadzvedává se, z nosu mu teče krev díky pádu.

Obrázek č. 16 - polodetail
Pohled z očí H, pravou rukou bere ze stojánku noty (několik volných listů, cca 10… vidět je samozřejmě hlavně ten vrchní), dole u paty not leží tužka. Je vidět že je to jeho tvorba, vrchní list je popsaný jen asi z poloviny, název skladby je čitelný – „Opus 3 č. 1“, pod tím autor M.E.M..Bere je hrubě – nezáleží mu na tom, že je mačká. Uchopuje je asi vprostřed výšky listu z pravé strany… tak, aby rukou nezastínil nápis.

Obrázek č. 17 – polocelek

Po pravé straně je vidět roh klavíru, nějaký kousek těla H (např. levá ruka… btw sebrané noty si přemístil z pravé ruky do levé, drží je společně s absintem). Pokoj může být menší než na náčrtu (aby se na obrázky vše vešlo), důležité je jen rozmístění věcí. Před námi je vidět psací stůl s psacím strojem. Ve stroji založený list – taktéž dílo H, nadpis Transcendentální studie, je čitelný. Vedle na stole kupka už popsaných papírů. Vpravo od psacího stolu police zhruba ve výši ramen dospělého muže. Na ní urna z tmavého mramoru. Na ní zlatým písmem M.E.M., pod ním menší datum narození s hvězdičkou – 31.12. 1980. Datum úmrtí chybí. Tyto texty nemusí být ještě čitelné (nebo třeba jen „M.E.M.“).

Obrázek č. 18 – polocelek
Stejný záběr jako obrázek 17, v obraze se zjevuje H – je v pravé části obrázku, zmizl papír založený v psacím stroji, H necitlivě bere také kupku papírů ze stolu, mačká ji přitom. Přibírá vše do levé ruky k absintu. Na stůl psací stůl se však nedívá, je otočen směrem k polici s urnou (police přes něj není tím pádem vidět), papíry bere jakoby mimoděk.

Obrázek č. 19 – polodetail
Pohled zepředu do obličeje H – stojí před policí, je k ní otočen čelem (za jeho zády jsou tudíž dveře do bytu, po levé straně klavír). Přihýbá si z absintu, drží ho v levé ruce společně se štosem zmačkaných papírů.

Obrázek č. 20 – detail
Pohled z očí H, pravou (volnou) rukou se natahuje po urně, jdou dobře přečíst všechny výše zmíněné údaje na urně.

Strana 3

Pozn.: Scénář je psán tak, jak se odehrává příběh. Nicméně nakresleny by měly být obrázky v takovém pořadí, jak je ukázáno v rozložení obrázků (proč vysvětleno v úvodu). Stejně jako u strany 2. Důležité je také, aby měly panely stejnou čtvercovou velikost.

Rozložení obrázků
Obrázek č. 21 – detail
Klasický pohled na semafor ve tmě, tentokrát je na něm oranžová. Nad semaforem bílými kapitálkami nápis SUB.

Obrázek č. 22 – detail
Záběr na dlaň H – drží zapalovač Zippo, už hoří. H se nachází na nějaké osamělé ulici/silnici (nejsou kolem vidět žádné domy, jen tmavý trávník). Ta je ozařována oranžovým světlem pouliční lampy. H je oblečen pořád ve stejných riflích, má však pouze tričko s krátkým rukávem tmavé barvy. Nejsou žádné stopy potom, že by měl někdy předtím rozbitý nos (z pádu v bytě). Na ulici není sníh.

Obrázek č. 23 - polodetail
Záběr na H zepředu, v jedné ruce drží popsaný list svého díla. Papír drží ze šikma, druhou rukou ho zapaluje zapalovačem.

Obrázek č. 24 – polocelek
Záběr zepředu, kousek dál od H, kamera mírně ukročila doprava. Před H hromada zmačkaných papírů (cca 20 listů). H se v čupu natahuje s hořícím listem, zapaluje hromadu. Vlevo za H je vidět lampa, která osvětluje okolí oranžovým světlem.Obrázek č. 25 – polodetail
Záběr ze země zpoza ohně (ten je v pravé části obrázku). Hoří jasným plamenem. V pozadí (v levé části obrázku) sedí H opřený o sloup lampy. Po svém pravém boku má láhev absintu – zase o něco prázdnější. Na druhé straně položená urna.

Obrázek č. 26 – polodetail
Záběr ze stejného místa, plamen je o něco menší. H v pozadí dává lok absintu.

Obrázek č. 27 – polodetail
Opět stejný záběr, oheň dohořívá, je z něho hromádka popela. H se v pozadí potácivě zvedá, bere urnu.

Obrázek č. 28 – polocelek
Záběr z podobného úhlu, ale dál od vyhaslého ohně – H čupí nad ohništěm, rukama nabírá popel, urnu má postavenou vedle sebe.

Obrázek č. 29 – detail
Záběr na spojené dlaně H, jsou plné popela. Sype ho do otevřené urny – je vidět proud padajícího popela.

Obrázek č. 30 – polocelek
Pohled na H, sedí rozvalený na zemi. Popel už je poklizený, má vedle sebe urnu, také poblíž láhev absintu. Má v puse cigaretu, zapaluje si ji zippem.

Obrázek č. 31 – polocelek
Stejný záběr, je vidět rozžhavený konec cigarety, vyfukuje oblak kouře.

Obrázek č. 32 – detail
Oklepává popel do urny.


Strana č. 4

Pozn.: Hlavní hrdina již lehce střízliví, dostává se na konec své noční pouti. Proto jsou obrázky už ve správném pořadí jako na straně 1.

Rozložení obrázků
Obrázek č. 33 – detail
Pohled na semafor ve tmě – začíná se šířit bledé světlo, přichází den. Ale spíš je tma než světlo. Svítí červená. Na semaforu nápis SOLE.

Obrázek č. 34 – celek
Vycházející slunce ozařuje pustinu. Je nad obzorem zhruba jednou třetinou. Prostředí – do dáli se táhne holá, rovná, tmavě hnědá země, bez sněhu, nikde nic neroste. Nic jiného v obrázku není, H je mimo záběr.

Obrázek č. 35 – polodetail
Záběr na H, z boku (na levý bok), drží se pravou rukou nějakého sloupku - je to semafor z úvodních obrázků, to ale není vidět – není vidět vršek se světly, jen sloupek, navíc z boku. H je sehnut dopředu, jako by chtěl zvracet, ale nezvrací. Vypadá hodně vyčerpaně. Není vidět celé tělo H, spíš horní polovina. Levá ruka mu bezvládně visí, drží v ní ze tří čtvrtin prázdnou láhev absintu (nemusí být vidět). Urnu má postavenou někde na zemi vedle sebe (to asi není vidět). H má na sobě stále stejné rifle, ale horní polovinu těla má nahou, přes celé záda má tetování, ale není vidět – maximálně nějaká část.
Scéna: H se nachází uprostřed výše zmíněné pustiny. Tou vede osamělá silnice, kterou kolmo křižují koleje železniční tratě. Ty jsou také důvodem přítomnosti semaforu, který stojí po pravé straně silnice před přejezdem. Uvědomuji si, že v reálu bývá před železničním přejezdem semafor s dvěma bílými a jedním červeným světlem. Nicméně je zřejmé, že kvůli příběhu tu musí být semafor klasický. Jedná se o jednoduchý semafor – sloupek a tři světla nad sebou. Vysoký zhruba jako dospělý muž. Svítí na něm červená, tzn. brzy pojede vlak. Východ (a tedy Slunce) je vlevo od silnice. Již není tma – svítá.

Obrázek č. 36 – polocelek
Kamera se vzdálila a posunula mírně za muže – tzn. H je zabírán zezadu zleva. Ji vidět celá scéna – semafor, na němž svítí červená, silnice, koleje, urna postavená vedle H, pustina. H se narovnává, ale ještě si přidržuje semaforu. Je natočen mírně doleva, jako by se chtěl vydat šikmo na druhou stranu silnice – tím pádem opět není vidět celé jeho tetování na zádech.

Obrázek č. 37 – detail
Z pohledu H, dívá se na své hodinky, je 4:37, datum – 8.2. 2008. Datum je menším písmem nad časem.

Obrázek č. 38 – celek
Kamera stojí stále na levé straně silnice, ale již není za ale před H – tzn. nejsou vidět světla semaforu, H je proti nám víceméně čelem – je vzdálen několik kroků. Kamera je až za kolejemi ty jsou vidět na dolním okraji obrázku.
H se zhýbá pro urnu stojící na zemi. Tetování stále není vidět.

Obrázek č. 39 – polodetail
Záběr ze stejného místa, H se blíží ke kameře je vidět nahá horní polovina jeho těla, opět si zavdává z absintu levou rukou, urnu drží pod pravou paží. Za ním v pozadí semafor.

Obrázek č. 40 – celek
Záběr zezadu na H – zabočil doleva na koleje, kráčí po nich, je k nám zády, je vidět celé tetování – motiv z tarotové karty č. 12 Viselec – viz obrázek. Rozmístění na zádech je celkem jasné – ramena „kříže“ jsou na ramenech H. Tetování by mělo vypadat přesně jako karta (bez okrajů). Včetně čísla XII v horní části. Zachovány by měly být také barvy. Zář okolo Viselcovy hlavy tvoří 40 paprsků, to možná není z karty dobře patrno, v tetování by bylo dobré zvýraznit. H v levé ruce drží prázdnou láhev absintu, pod pravou paží urnu. Kráčí po kolejích vstříc vycházejícímu Slunci. Velký kotouč je zhruba z poloviny nad obzorem a je vidět za H.

KONEC

Infomail

Chcete-li od nás dostávat informační newsletter, vyplňte zde svou mailovou adresu


Potvrzením (stiskem tlačítka OK) souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů dle nových podmínek GDPR platných od 25. 5. 2018.

Kompletní znění podmínek


Připravujeme

Alisik 3: Jaro

Pavlovský [22:37 19.03. 2019]
Fio: Mělo by... a už se finišuje redakce!


Flo [20:24 19.03. 2019]
Zdravim bude k dostaniu aj v klasickych predajniach martinius a spol? Kedy to vyzera ze bude?


Shazam: Monstrózní společenství zla

ňouma [21:36 19.03. 2019]
Mám radost že to vyjde tak brzo. To si koupím tohle a Superhrdinky na jeden nákup, když to vyjde jenom týden posobě.


Bojový anděl Alita 4: Dobytí Salemu

ňouma [16:59 19.03. 2019]
Pavlovský: Ale jenom většinou, ne? Komiksy docela zastarávají, ale na druhou stranu myslím ne tolik, aby byl 20 let starej komiks k nevydání. Alitu začali psát taky před třiceti lety. Za mě bych řek brát tak devadesátý ....


Pavlovský [22:30 18.03. 2019]
Lil: Máme to v hromadě věcí, o kterých se uvažuje. Ale ta hromada je fakt velká. A přednost mají přece jen většinou novější věci.


Vydali jsme

Lobo versus Maska a další řežba

ňouma [17:46 19.03. 2019]
lukáš: Je to né moc tlustá knížka s komiksy s Lobem. Tlustčí sešitek to je, ne jako ty omnibusy co vydával BBart s Maskou.


lukáš [17:00 19.03. 2019]
je to komiks nebo kniha


Auditorium

Fefty [11:54 18.03. 2019]
ad Sunstone - šestá kniha vychází v originálu pozítří, tedy více než dva roky po páté knize, má 200 stran a má to být první kniha nového story arcu, postavy se mi zdají na první pohled (podle obálky) minimálně některé st....


Fry [09:02 18.03. 2019]
Mi to píše teda tohle: This domain is either not hosted on our servers, or doesn't have set up web presentation yet...


Pavlovský [08:43 18.03. 2019]
Fry: To s tou záložkou "ediční plán" nechápu. Na té stránce na ní odklik je a funguje. V čem je problém?


Modrá CREW

xflori01 [23:24 14.03.2019]
Mně se Orbital líbil, takže bych další díl uvítal. Čekal jsem sice, že to bude akčnější, a ne tak komornější, ale jinak se mi to líbilo. A to, že Legion vyhrál, mě nepřekvapilo. Vypadá to fakt dobře. Jen by bylo škoda, kdyby Jednorožec vypadl, když jen o 1 blbý hlas skončil v prvním hlasování za Orbitalem - a moc nevěřím, že v dalším hlasování proti dvěma novým novinkám vyhraje :(


lamahe [23:19 13.03.2019]
Hmmm...tak ten Nárek zrejme vypadol :( Ľudia sa tu vyjadrujú ohľadom nepokračovania rozbehnutých sérií. Ja som naopak za - Ekho, Okko a hlavne Orbital za mňa rozhodne áno.


dominic.west [19:36 05.03.2019]
Výborne preč s Jednorožcom!!! :-) chceme novinky a nie pokračovania Okka či Orbitalu alebo Ekho... aj keď Ekho asi hej :-) a keď nie tak ho odhlasujeme a keď aj tak nie tak aj tak hej
Beng.D [07:57 17.03. 2019]
Prodám
Wonder Woman 1,2,3 (rebirth)
komplet za 400 kč.


ex.ray [22:40 16.03. 2019]
Prodám komiksy z UKK Marvel:
Wolverine - Zrození 800,-
1602 - 600,-
Klan M - 400,-
Občanská válka - 800,-
Deadpool - Válka Wadea Wilsona 800,-
Spider-man - Smrt Spider-mana - 200,-


TheAntichristSvp [22:10 16.03. 2019]
Prodám komiksový sešit Action Comics č. 1 ze speciálního předplatitelského vydání dc komiksového kompletu.
V případě zájmu mě kontaktujte na emailu: maty.hlavicka@seznam.cz
, nebo čísle: 778 041 015
Tokijský ghúl 13 (comics - blog)
Živí mrtví 28: Neodvratný osud (MDSComics)
Thanos 1: Thanos se vrací (Schefikův blog)Crwecon speciál
Crwecon 2018
Crwecon 2017
Crwecon 2016
Crwecon 2015
Crwecon 2014
Crwecon 2013
Crwecon 2012
Crwecon 2011
Crwecon 2010
Crwecon 2009
Crwecon 2008
Crwecon 2007 Komiksové trailery
Comic-Con - reportáž